;
 
 

Gospodarstwo Rolne Nasienno - Hodowlane

Produkujemy i sprzedajemy:


zboża nasienne  

zboża konsumpcyjne  

buhaje rozpłodowe  

byki opasowe  
 

Strona główna

Dar Ziemi to nazwa gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Pilniku pod Lidzbarkiem Warmińskim.
Głównym kierunkiem działalności jest produkcja zwierzęca (bydło mleczne, opasy oraz buhaje rozpłodowe rasy Simental, HF) oraz uprawa zbóż.

Na gruntach ornych uprawiane są zboża nasienne i zboża konsumpcyjne, głównie pszenica, jęczmień, owies, kukurydza oraz rzepak na cele przemysłowe. Pozostały areał użytków rolnych stanowią łąki i pastwiska.

Hodowla bydła oparta jest o rasę HF czarno-biały, HF czerwono-biały oraz Simental. Stado podstawowe pochodzi z importu z Austrii (Simental), Czech (HF czerwono-biały) oraz Niemiec (HF czarno-biały).
Rasa Siemental wykazuje lepszą odporność i lepiej adaptuje się do nowych warunków środowiskowych. Można je użytkować zarówno w kierunku mlecznym jak i mięsnym. Byczki znakomicie nadają się na opas. Natomiast krowy rasy HF wykazują krótszy okres użytkowania i wymagają lepszej opieki weterynaryjnej co wpływa na koszty użytkowania tej rasy, ale mają lepszą wydajność mleczną.

Pilnik 3, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 767 22 95, 601 135 870, e-mail:
2009 © DAR ZIEMI GR | Wszelkie prawa zastrzeżone